III Dziecięcy i Młodzieżowy Konkurs Tańca
III Dziecięcy i Młodzieżowy Konkurs Tańca

23-24.03.2019 Świerzowa Polska


III Dziecięcy i Młodzieżowy Konkurs Tańca "Taneczne Talenty" Świerzowa Polska 2019

Termin: 23-24.03.2019
Zapraszamy na trzecią już edycję Dziecięcego i Młodzieżowego Konkursu „Taneczne Talenty”, który odpędzie się 23-24 marca 2019 roku w Świerzowej Polskiej (gmina Chorkówka). Wszystkie kategorie taneczne oceniane osobno.

Sobota 23 marzec
godz. 10:30
- Taniec Towarzyski
godz.15:00
- Cheerleading oraz Artystyczny Taniec Akrobatyczny
- Inne Formy Taneczne

Niedziela 24 marzec
godz. 10:00
- Taniec Jazzowy oraz Taniec Współczesny
godz. 14:00
- Show Dance
- Urban Street Dance (hip hop)
- Urban Street Dance Show


Miejsce: Hala Sportowa Zespołu Szkół Świerzowa Polska, ul. Szkolna 31, 38-457 Zręcin
Bilet Wstępu dla widzów:10 zł

Organizator: Studio Tańca „AT DANCE” Tomasz Berkowicz atdance@tomaszberkowicz.pl tel.: 793 499 282

Współorganizatorzy: Studio Tańca "Podkarpacie" Adama Berkowicza, Gminny Ośrodek Kultury w ChorkówceFORMY TANECZNE:
1. Solo
2. Duety
3. Mini Formacje 3-8 tancerzy
4. Formacje 9 i więcej tancerzy
NAGRODY

Przewiduje się przyznawanie w ramach stylu i formy tanecznej wyłącznie miejsc 1, 2 lub 3 (medale złote-srebrne-brązowe). Jury może przyznać GRAND PRIX za wyjątkowo wysoki poziom prezentacji w danej formie tanecznej / stylu tanecznym.WARUNKI UCZESTNICTWA

- Zgłoszenie pisemne lub drogą e-mail do 12 marca na adres: Studio Tańca AT DANCE, Trzcinica 79/2, 38-207 Przysieki, mail: atdance@tomaszberkowicz.pl

UWAGA! Po tym terminie organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia. Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia!

- Uiszczenie opłaty startowej w wysokości 15 zł od uczestnika w mini formacji, formacji (za prezentację) oraz 20 zł od uczestnika w formach tanecznych solo i duet. Wpłaty na konto: Studio Tańca AT DANCE Tomasz Berkowicz, Trzcinica 79/2 nr.: 55 2490 0005 0000 4000 10 35 8166 z dopiskiem Taneczne Talenty 2019

- Każdy zespół prezentuje jeden układ taneczny w danej kategorii

- Podkład muzyczny (na płycie CD lub preferowanym pendrive) należy dostarczyć minimum 1 godzinę przed prezentacją do stanowiska akustyka. Można również wysłać na adres mailowy atdance@tomaszberkowicz.pl, podkład taki powinien być opisany: nazwa zespołu (solisty, duetu) – forma taneczna – kategoria taneczna – kategoria wiekowa

- Każdy uczestnik może wziąć udział raz w każdej formie tanecznej (solo, duet, formacji i mini formacji) w ramach danego stylu tanecznego, pod warunkiem opłacenia akredytacji (zgodnie ze zgłoszeniem)

- Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt lub instytucji delegującej

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie

- Uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne z akceptowaniem regulaminu!
Regulamin "III Przeglądu Tanecznego - Świerzowa Polska 2019":
Regulamin Taneczne Talenty 2019_docx
Regulamin Taneczne Talenty 2019_pdf


Wiecej informacji:


tel. 793 499 282


e-mail: atdance@tomaszberkowicz.pl