II Dziecięcy i Młodzieżowy Konkurs Tańca
II Dziecięcy i Młodzieżowy Konkurs Tańca

11.03.2018 Świerzowa Polska


II Dziecięcy i Młodzieżowy Konkurs Tańca "Taneczne Talenty" Świerzowa Polska 2018

Termin: 11.03.2018
Start: I część 10:30 Taniec Towarzyski
II część 14:00 Zespoły, duety, solo - Taniec Nowoczesny, Współczesny, Cheerleading i inne
Miejsce: Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza Świerzowa Polska, ul. Szkolna 31, 38-457 Zręcin
Bilet Wstępu:10 zł

Organizator: Studio Tańca „AT DANCE” Tomasz Berkowicz Trzcinica 79/2, 38-207 Przysieki www.TomaszBerkowicz.pl; mail atdance@tomaszberkowicz.pl tel.: 793 499 282

Współorganizatorzy: Studio Tańca "Podkarpacie" Adama Berkowicza, Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce

Kategorie wiekowe oraz Style taneczne oceniane ODDZIELNIE, organizator zastrzega sobie podział lub łączenie kategorii w zależności od ilości zgłoszeń w danym stylu oraz kategorii.
Kategorie taneczne:

- Street Dance (hip hop, breakdance, house itp.)
- Show Dance
- Taniec Współczesny i Jazz
- Formy różne (cheerleading, mażoretki i inne.)


Grupy wiekowe:

1) do 7 lat 2) 8 – 11 lat 2) 12 – 15 lat 3) od 16 lat
Kategorie oraz Grupy taneczne oceniane ODDZIELNIE, organizator zastrzega sobie podziałlub łączenie kategorii w zależności od ilości zgłoszeń w danej kategorii.


Czas trwania prezentacji

1) Solówki – do 1:45
2) Duety – do 2:15
3) Zespoły – do 4:00


Kryteria oceny

- Opracowanie choreograficzne
- Dobór repertuaru, muzyki oraz kostiumów
(dostosowane do grupy wiekowej tancerzy)
- Technika taneczna
- Wyraz artystyczny
Uczestnicy:

- Tancerze, Tancerki oraz zespoły taneczne działające
przy szkołach, studiach tańca oraz placówkach kultury,
- Tancerze, Tancerki niezrzeszone.
- O przynależności do kategorii wiekowej duetów
decyduje wiek starszego z tancerzy, a w skład zespołów
może wchodzić maksymalnie do 20 % uczestników z kolejnej
starszej grupy wiekowej.


Warunki uczestnictwa:

- Zgłoszenie pisemne lub drogą e-mail do 3 marca (Studia Tańca AT DANCE Trzcinica 79/2, 38-207 Przysieki, mail: atdance@tomaszberkowicz.pl) UWAGA - po tym terminie organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia
- Uiszczenie opłaty startowej w wysokości 15 zł od uczestnika w kategorii zespoły (za prezentację) oraz 20 zł od uczestnika w kategoriach solo i duet, wpłaty na konto: Studio Tańca AT DANCE Tomasz Berkowicz, Trzcinica 79/2 nr: 55 2490 0005 0000 4000 1035 8166,
- Każdy zespół prezentuje jeden układ taneczny w danej kategorii
- Podkład muzyczny (na płycie CD lub pendrive) należy dostarczyć przed prezentacją do akustyka.
- Każdy uczestnik może brać udział raz w każdej kategorii (solo, duet, zespół) oraz każdej kategorii tanecznej, pod warunkiem opłacenia akredytacji (zgodnie ze zgłoszeniem)

- Instruktorzy oraz choreografowie zespołu są gośćmi po wcześniejszym zgłoszeniu imiennym w karcie zgłoszeń
- Bilety dla widzów w cenie 10 zł (dzieci do 10 lat bezpłatnie)


UWAGI ORGANIZACYJNE

- Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas przeglądu
- Bilety dla widzów w cenie 10 zł (dzieci do 10 lat bezpłatnie)
- Instruktorzy oraz choreografowie zespołu są gośćmi po wcześniejszym zgłoszeniu imiennym w karcie zgłoszeń
- Uczestnicy i opiekunowie przyjeżdżają na własny koszt
- Organizator nie ubezpiecza uczestników
- Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników pozostawionew garderobach
- Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzygaOrganizator.Karta Zgłoszeń "II Dziecięcy i Młodzieżowy Konkurs Tańca "Taneczne Talenty" - Świerzowa Polska 2018": Karta ZgłoszeńRegulamin "I Przeglądu Tanecznego - Świerzowa Polska 2017":
Regulamin zespoły, duety, solo str1
Regulamin zespoły, duety, solo str2


Wiecej informacji:


tel. 793 499 282


e-mail: atdance@tomaszberkowicz.pl